Prava ljubav prema ljubimcima nema rok trajanja.
Potvrđuju to današnji susreti na našim šetnicama.
Prilog o tome došla je snimiti Z1 televizija.