Tri od pet mačića koje smo jutros pronašli u Spomengaju, već su u pronašla novi dom.

Jedan je rezerviran, a peti mačić u @Azil Dumovec čeka nekoga od vas.

Tko mu želi otvoriti vrata svojeg doma?