U svojoj smo ponudi posebno ponosni na proizvode s oznakom “Made in Croatia”.

Upravo su takve ove keramičke urne za pepeo mačaka.

Stvara ih “Keramika Mecena”.