Nove su bijele ruže stigle na jedan grob u Spomengaju.
U tom su grobu sada Đeni, Lulu i Danći, mama mačka i njezine dvije kćeri.  Njihovi su se ljudi od svake oprostili istim cvijećem i sa suzom u oku.
Teško im je bilo prihvatiti smrt predivnih ljubimica, ali utjehu im pruža činjenica da mačke koje su im svakodnevno u život unosile sreću i veselje, sada zajedno počivaju na istom mjestu u Spomengaju.